Zeka ve akıl oyunları; çocuğun eğlenirken bilişsel zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesine zemin hazırlayan oyunlardır. Çocukların bu oyun, oyuncak ve materyaller ile zihinsel- bilişsel becerileri geliştirildiği gibi var olan gizil yetenekleri de ortaya çıkmış olur. Bu tür bilişsel becerileri geliştirici oyunlar yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, çocuk bu oyunları oynarken dikkatini yoğunlaştırma ve tek bir işe konsantre olma becerileri geliştirir. Bu da çocuğun akademik eğitim-öğretim sürecine ve günlük yaşantısındaki olay ve durumlara yaklaşımına olumlu katkı sağlamış olur.

Zeka ve akıl oyunları; pratik ve hızlı çözüm yolları, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma, olasılıkları hesap etme, öngörü gibi bir üst seviye bilişsel zeka gelişimine yol gösterici olurken; çocuk bir oyunu tamamlamanın verdiği başarma duygusu ile daha emin adımlarla ilerleyerek özgüvenini, kişiliğini ve karakterini de olumlu yönde geliştirir.