Etkili ve verimli öğrenme-öğretme yöntemlerinden biri de yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek uygulanan öğrenme sürecidir. Çocukların günlük hayatlarındaki görev, rol ve sorumluluklarını eğlenerek öğrendiği en verimli çalışmalardan biri dramadır.

Drama ile çocukların tüm gelişim alanları desteklenirken, çocuklara hayal gücü, soyut düşünme, empati-duygudaşlık, role adapte olma, içinde bulunduğu durum ve olayları analiz etme, pratik çözüm yolları bulabilme gibi kavramlar kazandırılırken, aynı zamanda doğrudan ve dolaylı öğrenme yöntemi ile akranlarıyla ortak yaptığı drama-oyun çalışmaları sayesinde sağlıklı iletişim kurabilme, özgüven, bir olayı başlatma-sürdürme- sonlandırma süreçlerini bağımsız yapabilme ve işbirliği gibi kazanım ve becerilerinin gelişmesine de büyük oranda katkı sağlanmış olur.

Çocuğun mesleği oyundur ve unutulmamalıdır ki çocuk oyun yoluyla öğrenir.