Çocukların algı, dikkat, hayal gücü gibi üretkenliklerini, yeni becerileri ve farklı yeteneklerini keşfedip bunun üzerine yoğunlaşabileceği alanlardan biri sanat ve el işidir. Sanat ile çocuk imgesel dünyanın keşfine çıkarak iç dünyasını ve duygularını sanat çalışmaları ile aydınlığa çıkarır. Çocukların grup içerisinde akranlarıyla yaş ve seviye düzeyine uygun çok yönlü etkinlikler içerisine girmesi ve hedeflenen istendik duygu ve davranışların kazandırılması sanatsal öğrenim ile gelişebilmektedir. İyi ve donanımlı bir sanat eğitimi alan çocuklar; kendilerinin ve diğer çocukların yeteneklerini dürüstçe kabul edip benimseyen bir kişiliğe sahiptir. Bununla birlikte çevresini ve etrafında olan durum ve olayları gözlem yoluyla algılama becerisi, motor gelişim alanında ince motor kaslarını aktif kullanması ve el-göz koordinasyonu gibi kazanımların geliştirilip ilerletilmesinde önemli rol oynar.

Okulumuzda ‘Sanat ve El İşi Atölyesi’ kapsamında sanat ve imgesel becerilerin sadece kağıt-kalem ikilisinden ibaret olmadığı gösterilmekte, çocuklara yönelik olan sanat ve el işi çalışmalarında farklı, sık kullanılan nesneler haricinde yeni zemin, araç-gereç ve materyalleri deneme, benzer olanları kullanma ve inceleme için uygun eğitim-öğretim ortam ve koşulları oluşturulmaktadır.