Alman besteci Carl Orff tarafından geliştirilen bu yöntem ile çocuğun ritim duygusunun ve hayal gücünün geliştirilmesi amaçlanır. Orff öğretisinin temelinde yaparak yaşayarak öğrenme vardır. Çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak, gerçek deneyimler üzerine temellenen müziği deneyerek öğrenme yaklaşımı söz konusudur. Etkinliğin içerisinde yapılan çalışmalar; hareketi, dansı, dinamizmi, doğaçlamayı, etkili dinlemeyi, duyusal-bedensel koordinasyonu, kendini ifade etmeyi, bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran ve tüm duyular tarafından algılanan etkinlikleri içerir. Orff çalışmalarının içeriğinde vazgeçilmez olan en önemli olgu oyundur. Orff Schulwerk çalışmaları esnasında, beynin sağ (duygusal) ve sol (bilişsel) tarafı aynı anda etkin hale geldiği için öğrenme kalıcıdır. Bu çalışma ile; bireyin dil ve sözcükleri kullanarak kendini sözel olarak ifade etmek yerine; müzik, ritim ve dans ile bağımsız bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade etmesi, grup birliğinin-bütünlüğünün bir parçası olması, özgüven ve değerlilik duygusunun artması gibi sosyal, duygusal, psikolojik davranış ve becerilerde gelişimi ve ilerlemesi sağlanır.