Geçmişinden beslenen, geleceğine yön veren bireyler

Okulumuzda Değerler ve Davranış Eğitiminde, çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında desteklenmesi hedeflenir. Kaliteli bir eğitim ile akademik beceri ve bilgisinin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilir. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, yardımlaşma, dürüstlük, sevgi, saygı, vatan-millet sevgisi, nezaket kurallarına uyma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuklarımızın kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu yönde etkileyecektir. Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerimiz ile birlikte temel din eğitimini sevdirerek öğretmek temel amacımız ve ilkemizdir.