Derslik 4

Derslik 4

Okulumuzda 3 yaş olarak tanımlanan, 36-48 ay gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulan sınıfımızda, tüm gelişim alanları desteklendiği gibi öncelikli olarak öğrencilerimize bağımsız öz bakım becerilerini kazandırabilme ve öğrencilerimizin akranları ile sağlıklı ve etkin iletişim kurarak, sosyal duygusal alanlarda gelişim ve ilerlemelerini sağlanması esastır.